สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด

วันที่ 2 พ.ย. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
    วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมในพิธีเปิด "โครงการประชุมสัมมนานายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” ในการนี้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้รองผู้อำนวยการส.บป. บรรยายในพันธกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ
     On November 2, 2018, at Montien Hotel Bangkok, Pichit Siriwan, M.D., Deputy Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB), attended the opening ceremony "President Provincial Red Cross Chapter, Treasurer and Secretary of the Provincial Red Cross Meeting on annual of 2019” In this occasion, Mr. Phan Wannamethee, Secretary General of the Thai Red Cross Society, presided at this activity and Pichit Siriwan, M.D., Deputy Director of RCHB joined discussion about relief mission.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330