สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
น้ำใจจิตอาสาระดมช่วยชาวท่าแซะ

วันที่ 12 พ.ย. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ เจ้าหน้าที่ทหารสังกัดหน่วยฝึก นศท.มทบ. 44 , สมาชิก อส.กองร้อย อส.จ.ชพ.ที่ 1 , สมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ท่าแซะ ร่วมบรรจุสิ่งของใส่ในถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 1,500 ชุด เพื่อให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าแซะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
On November 12, 2018, at Thasae district Hall. Staff of Hua Hin Chalerm Phrakiet Health Station and volunteer joined to packing 1,500 the Thai Red Cross relief kit put in the bag to brought to Chumphon Provincial Red Cross Chapter for help the flood victims in Thasae district of Chumphom.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330