สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ

วันที่ 5 พ.ย. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

เปิดศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ
    วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมในพิธีเปิด "ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ” ในการนี้ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้รองผู้อำนวยการส.บป. ได้กล่าวแนะนำโครงการระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยผู้ประสบภัย ในช่วงของการเสวนา เรื่อง การสื่อสารด้านภัยพิบัติเพื่อการรับมือที่ดียิ่งขึ้น ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ล 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ สถานีไทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพฯ
     On November 5, 2018, at Convention Hall 1, Thai PBS, Bangkok, Pichit Siriwan, M.D., Deputy Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB), attended the opening ceremony "Disaster Communication Development Center” In this occasion, General Chatchai Sarikulya, Deputy Prime Minister, presided at this activity and Pichit Siriwan, M.D., Deputy Director of the RCHB joined present "the Disaster Database and Geographic Information System (GIS) to help victims project” on "New Decade of Disaster Communication Development Center : Role Expectation and Determination of Communication for Safe Society Seminar”.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330