สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุม “หน่วยปฐมพยาบาลงานกาชาด ประจำปี 2561”

วันที่ 8 พ.ย. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุม "หน่วยปฐมพยาบาลงานกาชาด ประจำปี 2561” ร่วมกับ หน่วยงานทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
On 8th November, 2018, Lt. Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of Relief and Community Health Bureau (RCHB), presided over meeting "First Aid Unit, Red Cross Fair 2018”, together with related medical offices at the Thai Red Cross Disaster Operations Center.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330