สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม จ.อำนาจเจริญ

วันที่ 14 พ.ย. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม จ.อำนาจเจริญ
     วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีมอบแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก กิจกรรม "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เนื่องในโอกาสครบ 97 ปี ก้าวสู่ปีที่ 100 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย” ซึ่งสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยแล้ง โดยมอบแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก จำนวน 26 แท็งก์ ให้แก่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และอำเภอเสนางคนิคม พร้อมกันนี้ยังได้มอบ ตู้กดน้ำเย็น อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองไฮ และมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 100 ผืน และมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 5 ชุด ให้แก่พระสงฆ์ โดยมีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นางสุมาลี นุ่นชู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางธัญธรณ์ วิทยาขาว หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี พร้อมคณะ คุณอภิชญา เดชไกลวัลย์ ผู้จัดการส่วนหน่วยงานพัฒนากิจการเพื่อสังคม ผู้แทนบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบ ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นอกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมจุดติดตั้งแท็งก์น้ำดื่มฯ และมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 10 ชุด ให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาใกล้ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
      On November 14, 2018 , at Mueang Amnatcharoen district Hall. Lt. Gen. Amnat Barlee M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB) presided over the ceremony of the donation of drinking water storage tank with reinforced concrete bases, in activity "Pun Nam Jai Hai Nam Duem” on the occasion of the 97th year of 100th year of the RCHB organized by the RCHB and PTT Global Chemical Plc., for the drought affected areas. 26 drinking water storage tank were presented to Mueang Amnatcharoen district, Senangkanikom district, 1 water cooler, sport equipment and stationery presented to Ban Nhong Hi school, 100 blankets presented to disadvantaged people and 5 Thai Red Cross relief kits presented to monk. In the occasion Mr. Suriya Amornrojworrawut Governor of Amnatcharoen province, Mrs. Suppawan Amornrojworrawut President of the Amnatcharoen Provincial Red Cross Chapter and Committee, Ms. Apitchaya Dejkraiwan, CSR Manager of PTT Global Chemical Plc., Mrs. Sumalee Nunchu, Head of the General Administration Department, Mrs. Thanyatorn Wittayakhaw, Head of the Thai Red Cross Health Station No. 7, Ubonratchathani province with her team and relevant agencies worked together. The Director of the RCHB and his team visited to the drinking water tank installation at Wat Nhongtakai Child Development Center in Huayrai sub-district and 10 Thai Red Cross relief kits presented to disadvantaged people.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330