สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ชุมพร

วันที่ 12 พ.ย. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ชุมพร
      วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นางสาวสุดใจ เครือวณิชธรรม หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ร่วมมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัยจำนวน 120 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ 9 บ้านน้ำตก ตำบลบางมะพร้าว และ หมู่ 8 บ้านดอนม่วง ตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
       On November 12, 2018, Miss Sudjai Khauvanittham, Head of Hua Hin Chalerm Phrakiat Health Station, Phachuap Khiri Khan province, together with Committee of Lang Suan District Branch Red Cross and relevant agencies were provided 120 Thai Red Cross relief kits to flood victims at Bangmapraw sub-district, Phodang sub-district, Lang Suan district of Chumphon province.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330