สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิซินอี้ ช่วยผู้ประสบภัย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ฝ่ายบริหาร รับมอบเงินบริจาคจำนวน 20,000  บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  จากมูลนิธิเพื่อการกุศลศรัทธามั่นคง(ซินอี้) ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร  สภากาชาดไทย  วันที่ 21 ตุลาคม 2553 

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330