สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ

วันที่ 4 ธ.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ
       วันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 ทันตแพทย์หญิงฐิฏิมา ศุขเขษม หัวหน้างานทันตกรรม ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ ให้บริการทันตกรรมแก่เยาวชน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครสวรรค์
        On December 3 - 4 , 2018, Mrs. Thitima Sukkasem, Head of the Dentistry Unit, Medical Services Division of the Relief and Community Health Bureau, and her team provided dental services to youth with Juvenile Observation and Protection of Children and Youth, Nakhon Sawan Province.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330