สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิกรุงศรีมอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว...

วันที่ 21 ธ.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

มูลนิธิกรุงศรีมอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

      วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน กรุงศรี( Executive Vice President of the Environmental, Social, and Governance Division ) พร้อมคณะ มอบผ้าห่ม จำนวน 500 ผืน ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมด้วยนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการฯ รับมอบ ณ หน้าอาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330