สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อน "ปาบึก" ( สรุป ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 )

วันที่ 11 ม.ค. 2562
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อน "ปาบึก"
( สรุป ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 )
    วันที่ 8 มกราคม 2562 นางวัลลภา สุขศิริมัช ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วย นางสุมาลี นุ่นชู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และทีมจากกองอำนวยการส่วนหน้า และเจ้าหน้าที่จากสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 900 ชุด ให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" ในพื้นที่ตำบลท่าศาลา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ โรงเรียนบ้านนายถุ้ง ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ทีมจากกองอำนวยการส่วนหน้า และคณะ ยังได้ประเมินความเสียหายในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลาและพื้นที่หมู่ 6 และ 7 ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    On 8th January, 2019, Mrs. Wallapa Suksirimuch Assistant Head of the Nurse of the Relief and Community Health Bureau (RCHB), together with Mrs. Sumalee Nunchoo Head of the Department of General Administration, TRCS RCHB Team, staff of Information and Communications Department, Mrs. Thanika Phomprasong, Head of Sirindhon Red Cross Health Station and her team and Nakhon Si Thammarat Provincial Red Cross Chapter Committee, brought 900 The Thai Red Cross Charity Relief Kits gave to victims affected by tropical storm "Pabuk", for order to alleviate initial suffering at Ban Nai Thung School, Tha Sala sub-district, Nakhon Si Thammarat province

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330