สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อน "ปาบึก" ( สรุป ณ วันที่ 9 มกราคม 2562 )

วันที่ 9 ม.ค. 2562
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อน "ปาบึก"
( สรุป ณ วันที่ 9 มกราคม 2562 )
    วันที่ 9 มกราคม 2562 นางสุมาลี นุ่นชู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และทีมจากกองอำนวยการส่วนหน้า และเจ้าหน้าที่จากสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ประเมินความเสียหาย พร้อมให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อน "ปาบึก” ในพื้นที่หมู่ 12 – 14 ตำบลคลองน้อย หมูู่ 6, 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก และหมู่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    On 9th January, 2019, Mrs. Sumalee Nunchoo Head of the Department of General Administration, TRCS RCHB Team and staff of Sirindhon Red Cross Health Station, down the damage assessment area, to encourage people who suffer from tropical storm "Pabuk" in the Moo 12-14 Klong Noi sub-district, Moo 4-6 East of Pak Phanang sub-district and Moo 4, West of Pak Phanang sub-district, Nakhon Si Thammarat province.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330