สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อน "ปาบึก" ( สรุป ณ วันที่ 10 มกราคม 2562 )

วันที่ 10 ม.ค. 2562
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนร้อน "ปาบึก"
( สรุป ณ วันที่ 10 มกราคม 2562 )
     วันที่ 10 มกราคม 2562 นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะ พร้อมทีมจากกองอำนวยการส่วนหน้า และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 1,320 ชุด ให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ ศาลาวัดบ้านทุ่งค้อ หมู่ 2, ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 และ หมู่ 8 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ทีมจากกองอำนวยการส่วนหน้า และคณะ ยังได้ประเมินบ้านที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่หมู่ 2, 5, 8 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   On 10th January, 2019, Mrs. Thanika Phomprasong, Head of Sirindhon Red Cross Health Station and her team, TRCS RCHB Team and Nakhon Si Thammarat Provincial Red Cross Chapter Committee, brought 1,320 The Thai Red Cross Charity Relief Kits gave to victims affected by tropical storm "Pabuk" for order to alleviate initial suffering at Wat Ban Thong Kor, Moo 2, office of the Village Headman Moo 5 and 8, Khuan Phang sub-district, Ron Phibun district, Nakhon Si Thammarat province. In addition, TRCS RCHB Team, also assessed houses that have been damaged in the Moo 2, 5 and 8 Khuan Phang sub-district, Ron Phibun district, Nakhon Si Thammarat province.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330