สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย จังหวัดพังงา

วันที่ 4 ก.พ. 2562
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย จังหวัดพังงา
         วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวเสาวนีย์ เสาวกูล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ และคณะ มอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 100 ชุด แก่ผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ หมู่บ้านมอร์แกน หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
         On February 4, 2019, Miss Saowanee Saowakul, Acting Head of the Thai Red Cross Health Station No.14 Phang-Nga Honor Celebration and staff brought 100 the Thai Red Cross Relief Kits gave to fire victims in Morgan Village, Moo 4, Koh Phra Thong sub-district in Kuraburi district of Phang Nga province.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330