สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

วันที่ 4 ก.พ. 2562
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
      วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วย แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ เยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
      On 6th February, 2019, at Bangpakong Disabilities Protection and Development Center, Chachoengsao province, Lt. Gen. Amnat Barlee, Director of the Relief and Community Health Bureau and Kanda Limitlaohaphan, M.D., Head of the Medical Services Division, visited and encouraged operation of the Mobile Dental Unit.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330