สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยเขตยานนาวา

วันที่ 6 ก.พ. 2562
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยเขตยานนาวา
      วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวสุดากาญจน์ สุขนวล พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 38 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยภายในซอยสาธุประดิษฐ์ 33 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ สำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพฯ สำหรับเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เป็นเหตุทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายประชาชนได้รับความเดือดร้อน 30 ครอบครัว
       On February 6, 2019 at Yannawa District Office. Miss Sudakan Suknoun, RN Level 6 of the Relief Division with staff brought 38 Thai Red Cross relief kits gave to fire victims in Soi Sathu Pradit 33, Chong Nonsi sub-district, Yannawa district, Bangkok. The fire occurred on January 31, 2019, damaging 30 households.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330