สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามผู้ป่วยหลังการผ่าตัด

วันที่ 7 ก.พ. 2562
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ติดตามผู้ป่วยหลังการผ่าตัด
      วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมบัวหลวง 1 ตึกอำนวยการเก่า โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง แพทย์หญิงณิชกร จงขจรพงษ์ นายแพทย์ 5 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามผู้ป่วยหลังการผ่าตัด(Follow Up)ในโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น และโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ ซึ่งให้บริการตรวจรักษาผ่าตัด ระหว่าง วันที่ 21-25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330