สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> Hilight
สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก

วันที่ 17 ม.ค. 2562
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก
        จากผลกระทบของพายุโซนร้อน "ปาบึก” สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยลงพื้นที่สำรวจ ประเมินความต้องการ เยี่ยมให้กำลังใจ มอบชุดธารน้ำใจฯ ชุดเครื่องครัว ชุดเครื่องนอน ชุดทำความสะอาด ฯลฯ รวมทั้งจัดกิจกรรม "Big Cleaning Day” ในพื้นที่ประสบภัย ระหว่างวันที่ 3 – 17 มกราคม 2562 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 14,384,566.00 บาท ดังนี้
      - มอบชุดธารน้ำใจฯ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี รวม 12,556 ชุด มูลค่า 12,556,000.00 บาท
      - ผ้าห่ม มุ้งใหญ่/มุ้งเล็กผ้าขาวม้า/ผ้าถุง 1,035 ชุด มูลค่า 465,750.00 บาท
      - มอบชุดเครื่องนอน ชุดทำความสะอาด และชุดเครื่องครัว รวม 4,476 ชุด มูลค่า 1,362,816.00 บาท
      - มอบผ้าห่ม จำนวน 200 ผืน และชุดสุขอนามัยประจำวัน (Hygiene Kit) 200 ชุด
      - วันที่ 5 - 14 มกราคม 2562 ส่งทีมกองอำนวยการส่วนหน้า ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
      - วันที่ 12 - 13 มกราคม 2562 ส่งทีมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (RAT Team) ปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
      - วันที่ 5 มกราคม 2562 ส่งรถยูนิม๊อก 1 คัน รถบรรทุก 1 คัน และรถโฟร์วีล 1 คัน ปฏิบัติงานจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
      - วันที่ 11 มกราคม 2562 จัด กิจกรรม "Big Cleaning Day” ในพื้นที่วัดเกาะนางโดย และโรงเรียนบ้านเกาะนางโดย จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังเตรียมพร้อมในการฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัย โดยมอบหมายให้ทีมอำนวยการส่วนหน้า และสถานีกาชาดที่ 12 ดำเนินการสำรวจ และประเมินความต้องการในพื้นที่ โดยข้อมูลเบื้องต้น มีแผนการดำเนินงานระยะฟื้นฟู ในด้านที่อยู่อาศัย การแพทย์สาธารณสุข น้ำ สุขาภิบาล และบ่อน้ำ ส้วม ห้องน้ำ การศึกษา การฟื้นฟูอาชีพ และการเตรียมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330