สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ช.การช่าง ช่วยผู้ประสบภัย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ช.การช่าง ช่วยผู้ประสบภัย

 

เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ฝ่ายบริหาร รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,100  บาท พร้อมรับการสนับสนุนอาสาสมัครบรรจุสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร  สภากาชาดไทย  วันที่ 26 ตุลาคม 2553 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330