สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

                 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ  เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฝ่ายบริหาร รับมอบเวชภัณฑ์ มูลค่า 300,000 บาท จากนายสัตวแพทย์สุพจน์  หนุนไธสง กรรมการพร้อมคณะบริษัท สมาร์ทเวท จำกัด เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย วันที่ 26 ตุลาคม 2553


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330