สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

วันที่ 15 มี.ค. 2562

     เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก กิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดและปลัดอาวุโสตัวแทนนายอำเภอแม่ระมาด ได้มอบบ้านให้แก่นายแสงเดือน สิทธิกัน บ้านเลขที่ ๒๐/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด ในโครงการ "กาชาดซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค คิดเป็นมูลค่า ๑,๖๐๐.๐๐ บาท พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ๒ ราย ได้แก่
     ๑. นายวัง มณีอุต อายุ ๖๐ ปี บ้านเลขที่ ๕๙/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งมีความพิการทางจิตใจ
     ๒. นางคำ คำเอี่ยม อายุ ๘๓ ปี บ้านเลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นโรคกระดูกพรุน ไม่มีแรง เดินไม่ได้

มอบบ้านให้แก่นายแสงเดือน สิทธิกัน บ้านเลขที่ ๒๐/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด

เยี่ยมบ้านนายวัง มณีอุต อายุ ๖๐ ปี บ้านเลขที่ ๕๙/๑  หมู่ที่ ๔ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด

เยี่ยมบ้านนางคำ คำเอี่ยม อายุ ๘๓ ปี บ้านเลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330