สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

วันที่ 15 มี.ค. 2562

     เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายธนยศ ปานขาว ปลัดจังหวัดตาก นายอำเภออุ้มผาง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการอำเภออุ้มผาง ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย จากเหตุการณ์เพลิงไหม้พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยสถานีกาชาดเทพรัตน์ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑๐๗ ชุด ให้กับผู้ประสบอัคคีภัยพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านนุโพ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก คิดเป็นมูลค่า ๑๙๔,๔๐๐.๐๐ บาท

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330