สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
Smart Kids Taksila 4.0

วันที่ 25 มี.ค. 2562
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

Smart Kids Taksila 4.0
     วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินงาน จังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) ร่วมกับ นางวนิฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยจัดขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตเกลือเสริมไอโอดีน ในจังหวัดมหาสารคามให้เป็นที่ยอมรับ ในการนี้ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ จังหวัดมหาสารคาม
      On 22nd March, 2019, at Mahasarakham Province, Pichit Siriwan, M.D., Deputy Director of the Relief and Community Health Bureau, signed a memorandum of cooperation, Smart Kids Taksila 4.0, together with Mrs. Wanitha Chantra, President of the Mahasarakham Provincial Red Cross Chapter and Phakee Subpipat M.D., Public Health Medical Physician of Mahasarakham Province, organized to raise the standard of iodized salt production, to be accepted in Mahasarakham Province. In this occasion, Mr. Kiatisak Chantra, Governor of Mahasarakham Province, presided in this activities.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330