สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม

วันที่ 1 เม.ย. 2562
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม
     สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ส่งหน่วยรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยผลิตน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอกับความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ในพื้นที่ ต.คูเวียง อ.เมืองสรวง จ. ร้อยเอ็ด รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2562 และให้ความช่วยเหลือต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
     The Relief and Community Health Bureau (RCHB) sent Emergency Water Purification Unit, the Thai Red Cross Society to help the drought victims at Khu Wiang Sub-District, Mueang Suang District, Roi Et Province, between 28 March - 3 April 2019, and continue to provide assistance until the situation is resolved.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330