สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
กาชาด 14 มอบชุดฟื้นฟู

วันที่ 27 มี.ค. 2562
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

กาชาด 14 มอบชุดฟื้นฟู
     วันที่ 27 มีนาคม 2562 นางสาวเสาวนีย์ เสาวกูล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ และคณะ ร่วมพิธีปิดโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พร้อมกันนี้ยังได้มอบชุดเครื่องนอน, ชุดเครื่องครัว และชุดครอบครัว จำนวน 81 ชุด ให้แก่ชาวมอร์แกนหมู่เกาะสุรินทร์ ณ หมู่บ้านมอร์แกน หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
      On March 27, 2019, at Moo 4, Koh Phra Thong sub-district in Kuraburi district of Phang Nga province. Miss Saowanee Saowakul, Acting Head of the Thai Red Cross Health Station No.14 Phang-Nga Honor Celebration and staff joined to close the Emergency Relief Rehabilitation Project, and provided bedding sets, cookware sets and family sets for 81 fire victims in Morgan Village.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330