สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาอัคคีภัย ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 2 เขตดินแดง

วันที่ 1 เม.ย. 2562
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

บรรเทาอัคคีภัย ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 2 เขตดินแดง
    วันที่ 1 เมษายน 2562 นางสาวสุดากาญจน์ สุขนวล พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 25 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 2 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 2 เขตดินแดง กรุงเทพฯ
     On April 1, 2019 at Soi Pracharat Bamphen 2, Din Daeng District, Bangkok. Miss Sudakan Suknuan, RN Level 6 of the Relief Division with staff brought 25 Thai Red Cross relief kits gave to fire victims in Soi Pracharat Bamphen 2, Din Daeng District, Bangkok.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330