สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
หน่วยน้ำ สุขาภิบาล และส่งเสริมสุขภาพอนามัย

วันที่ 2 เม.ย. 2562

หน่วยน้ำ สุขาภิบาล และส่งเสริมสุขภาพอนามัย
      วันที่ 2 เมษายน 2562 สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ให้ความรู้ด้านน้ำ สุขาภิบาล และส่งเสริมสุขภาพอนามัย (WATSAN) แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม สภากาชาดไทย
      On April 2, 2019, Mrs. The Thai Red Cross Health Station No.1, Surin Province together with Emergency Water Purification Unit, the Thai Red Cross Society, provide knowledge on water, sanitation and promote health to help the drought victims at Khu Mueang Sub-District in Mueang Suang District of Roi Et Province.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330