สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กาชาดมอบโล่เกียรติคุณ


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

                      พลโท นายแพทย์อำนาจ  บาลี    ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย   มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ราชกรีฑาสโมสร ในโอกาสที่ราชกรีฑาสโมสรให้ความทุ่มเทและเสียสละ ในการสนับสนุนกิจกรรมงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อเตรียมพร้อมทางการแพทย์ฉุกเฉิน และให้การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บโดยไม่เลือกฝ่ายในเหตุการณ์ชุมชนทางการเมือง     สี่แยกราชประสงค์  ระหว่างเดือนเมษายน  - พฤษภาคม พ.ศ. 2553  โดยมี   พล.ต.ต.วิรัช  วานิชกะ  ประธานราชกรีฑาสโมสร  และคณะ  เป็นผู้แทนรับมอบ    ราชกรีฑาสโมสร  วันที่ 22 ตุลาคม 2553


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330