สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
สถาีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ สำรวจพื้นที่เพื่อคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ

วันที่ 5 เม.ย. 2562

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562  หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่พร้อมคณะ  ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก  ออกปฏิบัติงานสำรวจพื้นที่  เพื่อคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ  ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ  บ้านหัวริน  ม.8  และ  บ้านทุ่งฟ้าผ่า  ม.7  ต.แม่พริก  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย  โดยประสานงานกับผู้นำชุมชนในเบื้องต้น

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330