สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯเยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิตจากวาตภัย

วันที่ 4 เม.ย. 2562
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯเยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิตจากวาตภัย
    วันที่ 4 เมษายน 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ได้เข้าพบนางกรรณิการ์ กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัยของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต 2 ราย จากเหตุวาตภัยในพื้นที่ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
    On April 4, 2019 , Lt.Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau together with staff of The Thai Red Cross Health Station No.1, Surin Province met Mrs.Kannika Kongchalad, President of Surin Provincial Red Cross Chapter took a visit at Relief Supplies Warehouse of Surin Provincial Red Cross Chapter and encouraged 2 dead family from windstorm victims of Kalasin Subdistrict , Mueang Kalasin District , Karasin Province.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330