สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท ช.การช่าง ช่วยผู้ประสบอุทกภัย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

  บริษัท ช.การช่าง จำกัด ให้ความอนุเคราะห์อาสาสมัครจำนวน 10 คน เพื่อช่วยในการขนย้ายเครื่องอุปโภค-บริโภคในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาสัมพันธ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย   


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330