สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

 เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ  เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  รับมอบเงินจำนวน 200,000 บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  จาก บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด   อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  ในวันที่ 27 ตุลาคม 2553


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330