สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 24 พ.ค. 2562

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 19 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยภายในซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/1 เขตบางพลัด กรุงเทพฯ และ มอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 20 ชุด ให้แก่ ชุมชนในซอยประชาสงเคราะห์ 4 แยก 6 แขวง/เขต ดินแดง กรุงเทพฯ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนรวมจำนวน 39 หลังคาเรือน
 
On 24th May 2019, Ms. Nangnoi Jutaisong, Senior Professional RN Level 7 of the Relief Division, the Relief and Community Health Bureau and her team, brought 19 Thai Red Cross relief kits gave to fire victims in Charan Sanit Wong Rd., Soi 96/1, Bang Phlat district, Bangkok, and brought 20 Thai Red Cross relief kits gave to fire victims in Pracha Songkhro 4 soi 6, Din Dang district, Bangkok, The fire damaging total 39 households.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330