สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สภากาชาดไทย บรรเทาอัคคีภัยเขตพระนคร

วันที่ 27 พ.ค. 2562

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องเพชรพระนคร สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพฯ นางสาวจุฑาทิพ ศรีวิราช พยาบาล 3 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 9 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารพาณิชย์ 5 ชั้น ซอยตรอกครุฑ ถนนอัษฎางค์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนรวมจำนวน 16 ราย และเสียชีวิต 2 ราย
 
On 27 May 2019, at Phra Nakhon District Office, Bangkok. Ms. Juthatip Sriwirach, RN Level 3 of the Relief Division, the Relief and Community Health Bureau and her team, brought 9 Thai Red Cross relief kits gave to fire victims in a commercial building, Soi Trok Khru, Atsadang Road, San Chao Pho Suea Subdistrict, Phra Nakhon District,
Bangkok, The fire damaging a total of 16 cases and 2 deaths.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330