สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์

นายแพทย์พิชิต  ศิริวรรณ  รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย  รับมอบเงินจำนวน  1,057,640 บาท  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก บริษัท เมอร์เซเดส เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และพนักงาน ณ  อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ   วันที่ 27 ตุลาคม 2553


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330