สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
อบรมโครงการ พัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย "หลักสูตรการบรรเทาภัยพิบัติ"

วันที่ 25 มิ.ย. 2562

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางอภิญญา อนรรฆมาศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมโครงการ "พัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย”หลักสูตรการบรรเทาภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๒ ให้กับอาสาสมัครสภากาชาดไทย จำนวน ๑๒๐ ราย ณ ห้องประชุมแคทรียา โรงแรมฟรายเดย์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330