สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

วันที่ 10 ก.ค. 2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมการอบรม Agenda Disaster Resilience Leadership โดยบรรยายในหัวข้อ Women Leadership in Disaster Rick Reduction ณ ห้องประชุม ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center (ADPC))
 
On 10th July, 2019, Lt.Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau, as a lecturer in training activities, Agenda Disaster Resilience Leadership, by describing the topic "Women Leadership in Disaster Rick Reduction” at meeting room, Asian Disaster Preparedness Center (ADPC).

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330