สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมหารือ...วิเคราะห์สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

วันที่ 8 ก.ค. 2562

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เข้าร่วมประชุมกับ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการวิเคราะห์สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมเสนอแนวทางกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ต่อไป ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
 
On 8th July, 2019, at the Thai Red Cross Disaster Operations Center, Lt.Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB), board of directors and staff of the RCHB, meeting with, Dr. Teeraboon Intragumtornchai, Director of Policy and Strategy Department, the Thai Red Cross Society and staff, about SWOT Analysis, with a strategic approach to change the vision, strategy and mission of the RCHB.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330