สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ด้านน้ำ โครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว จ.ชัยนาท

วันที่ 11 ก.ค. 2562

วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2562 นางสาวอิสราภรณ์ พละศักดิ์ พยาบาล 5 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน ตามโครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา และโรงเรียนบ้านน้ำพุ ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
 
On July 9-11, 2019, at Ban Muen Thep school, Hun Ka district and Ban Nam Puo school, Nhong Ma Mong district, Chai Nat province. Miss Itsaporn Palasak RN Level 5 of the Relief Division, the Relief and Community Health Bureau, and her team gave the knowledge about water, sanitation and health promotion to student according the "Thai Red Cross - Dow Clean Drinking Water for Remote Schools” project.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330