สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมร่วมกับ บริษัท ดาวฯ

วันที่ 12 ก.ค. 2562

วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ คุณณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล จากบริษัท ดาว เคมิคอล จำกัด และคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ หารือในประเด็น การจัดทำถุงพลาสติก การจัดงานวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล และติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการ "น้ำดื่มสะอาด กาชาดดาวเพื่อนักเรียน” ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
 
On 12th July, 2019, Lt.Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB), presided over the meeting with, Mr. Natthapong Jirawattanavorrakul, Dow (Thailand) Group and his team, staff of the RCHB, together discussing issues, plastic bag making, International Coastal clean up Day (ICC) and follow up the progress "Thai Red Cross - Dow Clean Drinking Water for Remote Schools” project, at the Thai Red Cross Disaster Operations Center.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330