สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำรวจความต้องการแท็งก์น้ำดื่ม จังหวัดตรัง

วันที่ 22 ก.ค. 2562

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นางสาวเสาวนีย์ เสาวกุล หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เข้าพบ นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นมาและการดำเนินงานโครงการ "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม" ในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ทั้งนี้ ได้กำหนดการปฏิบัติงานสำรวจความต้องการแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ในพื้นที่จังหวัดตรัง รวม 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง นาโยง ห้วยยอด รัษฎา กันตัง ย่านตาขาว และปะเหลียน ระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 โดยในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดได้ร่วมลงพื้นที่สำรวจด้วย
 
On July 22, 2019, Ms. Saowanee Saowakul, Head of the Thai Red Cross Health Station No.14 Phang-Nga Honor Celebration and staff of the Relief and Community Health Bureau, the Thai Red Cross Society met Mr. Luechai Charoensub, Governor of Trang Province, Mrs. Auechit Charoensub, President of Trang Provincial Red Cross Chapter and Provincial Red Cross Chapter Committee, to clarify the background and operation of the project "Pun Nam Jai Hai Nam Deum” in Trang province at virtually the governor of Trang Province. In this regard, a surveyed the location for installation the drinking water tank with reinforced concrete footing, in area of Trang Province, including 7 districts, namely, Mueang district, Na Yong district, Huai Yot district, Rassada district, Kan Tang district, Yantakao district and Pa Lian district between 22 - 26 July 2019. By today, the Governor and the President of the Provincial Red Cross joined the survey area.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330