สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เยี่ยมหน่วยครัวเคลื่อนที่ จ.อยุธยา


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

              แพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ หน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ที่ออกปฏิบัติงาน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 28 ตุลาคม 2553


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330