สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรการดูแลตนเอง สูงอายุฯ

วันที่ 8 ส.ค. 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรการอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ และหลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัด 31 จังหวัด ในโครงการพัฒนาอาสาสมัคร สภากาชาดไทย โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
 
On August 9, 2019, Lt.Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau participated in the ceremony of honor card training courses for self-care of the elderly, the elderly and the first aid education course to the President of 31 Provincial Red Cross Chapter in the Thai Red Cross Volunteer Development Project. Mr. Phan Wannamethee, Secretary General of the Thai Red Cross Society presided at this project at the Ambassador Hotel Bangkok.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330