สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ADPC หารือความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ

วันที่ 9 ส.ค. 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดร.พิจิตต รัตตกุล ที่ปรึกษาพิเศษ ADPC พร้อมคณะ เข้าพบ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อประชุมหารือความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ โดยมีผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
 
On August 9, 2019, at the Thai Red Cross Operations Center, Dr.Bhichit Rattakul, ADPC’s Special Advisor and his team met Lt.Gen.(Rtd) Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB) for meeting discuss to cooperation in disaster management. In the occasion, the executive and head of the relevant division of RCHB together meeting.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330