สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมหารือการจัดงานวันการจัดการภัยพิบัติอาเซียนฯ ประจำปี 2562 ในหัวข้อ“โรงเรียนและโรงพยาบาลที่มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ”

วันที่ 29 ส.ค. 2562

หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมหารือการจัดงานวันการจัดการภัยพิบัติอาเซียนฯ ประจำปี 2562 ในหัวข้อ"โรงเรียนและโรงพยาบาลที่มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ” เพื่อให้การจัดกิจกรรมเนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล 2562 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล 2562 ภายใต้หัวข้อ "โรงเรียนและโรงพยาบาลที่มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ” ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อหารือแนวทางและรูปแบบการจัดกิจกรรม ตลอดจนความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อให้การจัดงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
On August 29, 2019, at Research and International Cooperation Bureau, DDPM, Mr. Saharat Wongsakulwiwat, Director of Research and International Cooperation Bureau, DDPM together with Lt. Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau with his team and network agencies meeting to preparation for the activities of "ASEAN Disaster Management and International Disaster Reduction Year 2019”.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330