สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยจาก พายุ"โพดุล"

วันที่ 4 ก.ย. 2562

สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยจาก ⛈ พายุ"โพดุล" ⛈
 
....ทุกๆ ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
 
....โดยบริจาคเงินผ่านสภากาชาดไทย รายละเอียดตามนี้ 👇🔻 เลยนะคะ
 
ร่วมช่วยเหลือผู้ประภัยได้ โดยสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330