สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันวชิราวุธ” ประจำปี 2562

วันที่ 25 พ.ย. 2562

สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องใน "วันวชิราวุธ” ประจำปี 2562
 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย และหน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2562 ในการนี้ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ เข้ารวมในพิธีดังกล่าว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี
 
The Relief and Community Health Bureau, attend to lay a wreath, on "King Vajiravudh Memorial Day” 2019.
 
On 25th November, 2019, Board of directors of the Thai Red Cross Society and departments under the Thai Red Cross Society, attend to lay a wreath, on King Vajiravudh Memorial Day, in this occasion, Lt.Gen.(Rtd) Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau and his team, joined this activities, at King Rama VI Monument, Lumphini park.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330