สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life”

วันที่ 29 พ.ย. 2562

ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life” ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ร่วมกับ สายการบินไทยสมายล์ เปิดตัวโครงการ "ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life” รณรงค์เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะเพื่อต่อชีวิตให้แก่ผู้ที่รอคอยการรับบริจาค ผ่านการสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ ชุด Mind Hero เพื่อจุดประกายความคิดเรื่องการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ในการนี้ เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เข้าร่วมในงานดังกล่าว ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ
 
 Joined the press conference to launch the "Smile for Life” project. Organ Donate Center, the Thai Red Cross Society, together with, Thai Smile Airways, launch the "Smile for Life” project, campaign about organ donation for life for those who wait for donation, through the create of Mind Hero online commercials, to spark endless ideas about giving. In this occasion, Jirawan Santipitak, B.Sc. (in Pharm.), Assistant Director of the Relief and Community Health Bureau, joined this activities, at meeting room 9 floors, the National Blood Centre, Bangkok.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330