สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมประเมินการให้ความช่วยเหลือผู้อพยพที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะระหว่างทหารพม่าและมอญ

วันที่ 1 ธ.ค. 2562

สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมประเมินการให้ความช่วยเหลือผู้อพยพที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะระหว่างทหารพม่าและมอญ
 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (Rapid Action Team : RAT) ร่วมกับ นายปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี/นายกกิ่งกาชาดอำเภอสังขละบุรี นางสาวเขมิกา ประเสริฐสม รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสังขละบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำรวจความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบ ประเมินความต้องการจำเป็นเบื้องต้น พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการปะทะกันระหว่างทหารพม่าและมอญ ห่างจากชายแดนไทยบ้านเจดีย์สามองค์ประมาณ 2 กม. โดยกิ่งกาชาดอำเภอสังขละบุรี ได้เข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้ หน่วยเคลื่อนที่เร็วได้มอบชุดธารน้ำใจ ฯ ชุดอุปกรณ์สำหรับเด็กอ่อน ชุดยาสามัญประจำบ้าน ชุดสุขอนามัย ผ้าห่ม หน้ากากอนามัย และเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นอื่น ๆ ให้แก่ผู้ประสบภัย ณ ศูนย์อพยพวัดเตาถ่าน และศูนย์อพยพวัดซองกาเลีย ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

On November 29, 2019, Ms. Sukanya Supudommungmee, Acting Head of the Relief Division of the Relief and Community Health Bureau (RCHB) operated the Rapid Action Team (RAT) together with Mr. Pakorn Kanwanlee, Sangkhla Buri District Chief / President of Sangkhla Buri District Branch Red Cross, Ms. Khemika Prasertsom, Vice President of Sangkhla Buri District Branch Red Cross and relevant agencies survey the suffering of those affected to help the victims of the clash between Myanmar with Mon ,2 kilometers away from the Thai Chedi border. Sangkhla Buri District Branch Red Cross provided basic assistance. Rapid Action Team (RAT) provided the Thai Red Cross Relief kits, Baby accessories set, Household common medicine sets, Hygiene kits, Blankets, Medical masks and the other basic necessities relief kits to the victims at Tao Than Temple Evacuation Center and the Songkalia Temple Evacuation Center, Nong Lu Subdistrict, Sangkhla Buri District, Kanchanaburi Province.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330