สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
แถลงข่าวหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563

วันที่ 28 พ.ย. 2562

สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย แถลงข่าวการจัดกิจกรรม "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563” ณ จังหวัดเลย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นประธานในการแถลงข่าวกิจกรรม "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563" ร่วมกับนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย น.อ. ณรัฐ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กองทัพอากาศ นายอำไพ โพธิ์ชัยรัตน์ อุปนายกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และดีเจอ้อย (นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล) จากคลื่นวิทยุกรีนเวฟ 106.5 FM โดยมีนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ร่วมงานแถลงข่าว ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจุดประกายให้องค์กรต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมทำกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารที่ประสบภาวะอากาศหนาวเย็นให้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับกิจกรรม "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563" จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2562 ณ อำเภอเชียงคาน อำเภอเมืองเลย และอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
 
On 28 November 2019, Lt. Gen. (Rtd) Amnat Barlee, M.D., Director of the RCHB presided over the press conference "This Winter, Do Good Deeds for Dad 2020" at a meeting room on the 6th floor, Relief and Community Health Bureau. By Mr. Chaiwat Chuenkosum, Governor of Loei province, Mrs. Kulsup Chuenkosum, President of Loei Provincial Red Cross Chapter as well as the network partners attended the press conference. This project aims to inspire different organizations to take part in such event in remembrance of and giving the royal charity to His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great and His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua. The activities to be organized include relief assistance to the impoverished and underprivileged in the remote areas who experience cold weather in order to improve their health, sanitation and quality of life. "This Winter, Do Good Deeds for Dad 2020" event will be held between 17-19 December 2019 in Chiang Khan, Mueang and Phu Kradueng districts of Loei province.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330