สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์นักเรียนด้อยโอกาส และอยู่ในถิ่นทุรกันดาร

วันที่ 3 ธ.ค. 2562

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายสมภพ ฝึกฝน ประธานชมรมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก มอบเสื้อกันหนาวและเครื่องบริโภค เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนด้อยโอกาส และอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนลานห้วยเดื่อ ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330